Legendar inom Svensk livräddning har gått ur tiden

Leif Karlborg har under tiden 1960 fram till 2018 varit en pionjär och ledande person inom Svensk livräddning, Leif grundande Livräddarskolan Tylösand på 1960-talet och spelade en stor roll kring utveckling av räddningsvästen samt kring etablering av mun-mot-mun metoden i Sverige.

Brandkåren i Halmstad anordnade 1959 en kurs i livräddning vid stranden i Tylösand, anledningen var att uppemot 15 personer årligen omkom i de starka utströmmarna vid strandbadet. Livräddarskolan etableras därefter år 1960 och genomförde årligen i Svenska livräddningssällskapets regi  en en-månads utbildning i vattenlivräddning och första hjälpen.

Leif Karlborg var en av initiativtagarna och den som under senare år fortsatte att driva livräddarskolan framåt till att bli ett nationellt centrum för vattenlivräddning. Kursdeltagarna som inte hade tillgpång till dagens typ av avancerade HLR-dockor som senare togs fram i Stavanger, fick 1962 under de första dagarna på kursen åka in till Halmstad sjukhus och träffa narkosläkare Bent Eyrich.

Under ordnade former injicerades muskel- avslappande läkemedel i form av Curare på frivilliga livräddarelever. Under tiden som läkemedlet verkade kunde personen inte andas eller blinka med ögonlocken och fick fullt vaken låta sina kurskamrater göra inblåsningar tills substansen gick ur kroppen.

Mun-mot-mun metoden kom tillbaka efter 150 år och laborationerna i Halmstad fick stort utrymme i media på den tiden. Även Helge Lundstedt, Arne Ruben och Anders Nordlund skrev flera inlägg i Svenska livräddningssällskapet årsböcker under 1960-talet om nyttan med inblåsningar.

I samarbete mellan Karlborg och Eyrich utvecklades även den moderna flytvästen – räddningsvästen. Proceduren var likartad den med mun mot mun andning då försökspersonen sövdes, intuberades och ikläddes en flytväst. Med en nedsövd försöksperson i vattnet kunde placering av flytblock och en optimal konstruktion bestämmas.

Leif Karlborg har under tiden 1960 fram till 2018 varit en pionjär och en ledande person inom Svensk livräddning. Leif avled den 26 December 2018 efter en tids sjukdom och blev 87 år.

 

 

 

Dela innehållet: