Nu finns ett nytt utbildningsmaterial för Sveriges larmcentraler

Larmcentralens förmåga att tidigt identifiera hjärtstopp under ett pågående 112-samtal kan vara skillnaden mellan liv och död. Varje minuts fördröjning till start av hjärt-lungräddning (HLR) och en strömstöt från en hjärtstartare minskar chansen att överleva. Om larmcentralen identifierar hjärtstopp i ett tidigt skede kan den som larmar 112 starta HLR tidigt med stöd av instruktioner från larmoperatören (T-HLR). Dessutom minskar tiden till utlarmning av ambulans och därmed tidigare ankomst av professionell hjälp. Baserat på internationella riktlinjer lanserar Svenska HLR-rådet därför idag ett nytt utbildningspaket; ”Telefonassisterad HLR – en kamp mot tiden” för målgruppen larmoperatörer och sjuksköterskor på larmcentral.

 Svenska HLR-rådet publicerar regelbundet nationella riktlinjer och utbildningsprogram i HLR till olika målgrupper i samhället och inom sjukvården baserat på vetenskapliga internationella riktlinjer. En nyligen publicerad studie utförd av Hjärtstoppscentrum vid Karolinska Institutet i samarbete med SOS Alarm AB visade att larmoperatörer identifierar hjärtstopp efter i snitt 113 sekunder från att samtalet besvarades. Internationella mål anger att detta bör ske så snart som möjligt men optimalt i snitt inom 60 sekunder. När larmoperatörer instruerar inringare att starta HLR så ges första bröstkompressionen med stöd av en larmoperatör i Sverige efter i snitt 240 sek. (Byrsell, Resuscitation Plus 2022)

Nytt utbildningspaket som stöd till Sverige larmcentraler

Utbildningspaketet, ”Telefonassisterad HLR – en kamp mot tiden” består av tre delar;
1) Interaktiv webbutbildning inklusive ljudfiler och frågor
2) Praktisk HLR-träning
3) Kvalitetsuppföljning av hjärtstoppssamtal, via genomlyssning av 112-samtal under handledning.

Webbutbildningen är helt kostnadsfri och finns tillgänglig i Svenska HLR-rådets utbildningsportal. Syftet är att stötta alla larmcentraler i Sverige för att öka andelen hjärtstopp som identifieras, samt minska tiden till identifiering och start av HLR-instruktioner under 112-samtal.

Mål för 112-hjärtstoppssamtal

  • Identifiering av hjärtstopp ska ske i inom 60 sekunder (median) från samtalets början
  • Start av instruktionsledda bröstkompressioner (T-HLR) ska ske i inom 90 sekunder (median) från samtalets början.

Kvalitetsuppföljning, mäta för att veta

För att kunna nå målen krävs att alla larmcentraler kontinuerligt utvärderar sin verksamhet. Hjärtstoppssamtal är ett livshotande tillstånd och därmed en bra kvalitetsindikator för hur larmcentralen fungerar. Kontinuerlig uppföljning och genomlyssning av hjärtstoppssamtal, samt att personalen ges individuell återkoppling kring hantering av hjärtstoppssamtal baserat på en standardiserad mall, kan öka överlevnaden vid hjärtstopp i samhället. Om larmcentraler implementerar utbildningspaketet har det potential att bidra till tidigare identifiering av hjärtstopp så att HLR kan startas tidigare och ambulans larmas snabbare, så att fler liv kan räddas.

Dela innehållet: