Ryggslag och buktryck fungerar – använd inte ”luftvägsrensare” vid luftvägsstopp!

Är du förälder eller jobbar du på förskola? Är du orolig för att någon i din närhet ska ”sätta i halsen”? Vad ska man göra för att rädda livet på någon och vad säger de senaste internationella medicinska rekommendationerna om vad man ska göra i en sådan situation? Ge ryggslag och buktryck, det fungerar, använd inte ”luftvägsrensare”. 

Ambulanssjukvården i Sverige rapporterar varje år att ca 100 personer får hjärtstopp i samband med luftvägsstopp till det svenska HLR-registret. Antalet barn och vuxna som får ett luftvägsstopp, ”sätter i halsen”, där tidiga åtgärder med ryggslag och buktryck räddar liv är mångdubbelt fler. Tidiga ryggslag och buktryck får oftast upp hindret som sitter i luftstrupen innan personen blir medvetslös. Dessutom är det en enkel åtgärd som ej kräver utrustning överhuvudtaget – armarna har man med sig.

Använd inte ”luftvägrensare” vid luftvägsstopp

Självklart vill man göra allt om någon sätter i halsen. Är man dessutom förälder eller ansvarig för en barngrupp på en förskola så är det känslomässiga engagemanget stort, men det finns en stor risk att göra fel och faktiskt orsaka svåra hjärnskador eller till och med dödsfall genom att göra fel. Använd ryggslag och buktryck – det fungerar. Använd INTE de luftvägsrensare med ”sugkoppar” som nu säljs på marknaden. Läkemedelsverket avråder från användning av luftvägsrensaren Soniclife. (1) Denna typ av sugkoppar används heller inte i ambulans eller på akutmottagningar.

Just nu sprids det reklam i sociala medier kring ett flertal luftvägsrensare som utlovar livräddande effekt om någon får ett luftvägsstopp. Dessa inlägg och hemsidor saknar oftast referenser och länkar att följa och som läsare bör man vara källkritisk. De som säljer dessa produkter hänvisar ofta till artiklar med fallbeskrivningar där personer själv beskriver att de använt produkterna, dessa artiklar fyller inte kriterierna för att användas som vetenskapligt underlag då vare sig datakällorna och att man faktiskt använt produkten på rätt sätt vid rätt tillfälle går att spåra.

 1. Flera hemsidor och inlägg på sociala medier lovar ju att dessa räddar liv?

Dessa luftvägsrensare rekommenderas inte av sjukvården. Såväl ILCOR – det globala HLR-rådet som tar fram evidensbaserade kunskapsunderlag, (2) det Europeiska HLR-rådet (3) samt Svenska HLR-rådet rekommenderar inte att man köper in och använder dessa produkter eftersom det ännu saknas forskning som sammantaget bevisar att de fungerar. Simuleringsstudier där man använder dockor duger inte som bevis för att ändra rekommendationerna. Om någon får ett luftvägsstopp ge omedelbart och upprepat 5 ryggslag och 5 buktryck, det fungerar bra.

 1. Sugkoppen får ju upp föremål på dockan i reklamfilmerna?

Ja det är möjligt att föremål kan undanröjas på dockor och i simuleringsstudier men dockor är inte människor och dessa kan inte jämföras. Det går heller inte att avsiktligt blockera luftstrupen på människor för att se om denna utrustning fungerar. För att testa om luftvägsrensare fungerar i verkligheten så behöver de testas i forskningsstudier där oberoende forskare (ej företag som vill tjäna pengar) utvärderar om de använts, hur de använts och vad det verkligen var som var livräddande, kanske var det ambulansen som var snabb eller att personen inte satt i halsen alls. Det saknas studier som bekräftar att luftvägsrensare verkligen får upp föremålet på människa med luftvägsstopp.

 1. Om ryggdunk och buktryck inte fungerar, kan man i det läget använda dessa produkter?

Nej, om ryggslag och buktryck inte fungerar och personen blir medvetslös, så är det mycket viktigt att påbörja hjärt-lungräddning så snart som möjligt. Att använda en luftvägsrensare i detta läge kan fördröja tiden till att HLR påbörjas, kanske med flera minuter då det saknas studier som utvärderat hur lång tid det tar att använda dessa produkter på människor. Om man väntar med att göra hjärt-lungräddning (HLR) vid hjärtstopp så blir hjärnskadan värre, i värsta fall riskerar personen att dö. HLR med god kvalitet kan upprätthålla blodcirkulationen, syresätta hjärnan och resultera i överlevnad utan skador. Det som fastnat i luftstrupen kommer vanligen upp i munnen i samband med bröstkompressioner alternativt så blåses det ned i samband med inblåsningar, då vanligen i höger lunga.

Sammanfattning

 • Gå en utbildning i hjärt-lungräddning och luftvägsstopp som följer internationella riktlinjer, läs mer på hlr.nu
 • Svenska HLR-rådet och det Europeiska HLR-rådet rekommenderar ej användning av dessa luftvägsrensare och de används inte heller av personal inom sjukvården.
 • Användning av luftvägsrensare kan fördröja HLR vilket är associerat med hjärnskada och död.
 • Trots att livräddande effekt utlovas så saknas det forskning som har bevisat det.
 • Vid luftvägsstopp, ge omväxlande 5 ryggslag och 5 buktryck, larma 112 enligt svensk handlingsplan, se länk nedan. (4)
 • Om personen blir medvetslös och faller ihop, starta omedelbart HLR med omväxlande bröstkompressioner och inblåsningar tills ambulans anländer

 

För Svenska HLR-rådet, Stockholm den 18 Augusti 2023.

Pontus Johansson

Barnläkare, Ordförande arbetsgruppen för Barn-HLR.

Therese Djärv

Akutläkare, Ordförande Svenska HLR-rådet

Professor i akutsjukvård vid Karolinska Institutet.

Anette Nord

Leg sjuksköt. Med. Dr. vid Karolinska Institutet.

Processansvarig samhälle, Svenska HLR-rådet

Andreas Claesson

Leg Ambulanssjuksköt.

Docent i akutsjukvård vid Karolinska Institutet.

Referenser:

 1. Läkemedelsverket artikel om luftvägsrensaren Soniclife, hämtad 17 Augusti 2023 via:https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/beslut-om-marknadsforbud-for-soniclife-luftrensare
 2. ILCOR, systematisk genomgång av vetenskap kring åtgärder vid luftvägsstopp, hämtad 17 Augusti 2023 via: https://costr.ilcor.org/document/removal-of-foreign-body-airway-obstruction-tfsr-costr
 3. Europeiska riktlinjer om HLR samt första hjälpen inkluderande luftvägsstopp: Olasveengen TM, Semeraro F, Ristagno G, Castren M, Handley A, Kuzovlev A, Monsieurs KG, Raffay V, Smyth M, Soar J, Svavarsdottir H, Perkins GD. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support. Resuscitation. 2021 Apr;161:98-114. Länk: https://cprguidelines.eu
 4. Länk till Svenska HLR-rådets senaste handlingsplan för luftvägsstopp publicerad 2021: https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2021/11/Handlingsplan-luftvagsstopp-2021.pdf

Dela innehållet: